Nieuwsbrief Huurdersvereniging Hoog Heelsum 2022-01

Beste Bewoners,

Het heeft even geduurd maar het is eindelijk gelukt. De Huurdersvereniging Hoog Heelsum is gepasseerd bij de Notaris en een bankrekening is aangemaakt. Degenen die zich eerder hebben opgegeven om deel te nemen aan de Huurdersvereniging hebben inmiddels een nota ontvangen voor het lopende jaar. Mochten er bewoners zijn die alsnog willen aanhaken dan kan dat natuurlijk. Doe even een briefje met naam en appartement nummer in de brievenbus van nr. 16 en dan ontvangt U alsnog een nota.

Binnenkort vergadert het Bestuur, een van de agenda punten zal zijn het op korte termijn uitschrijven van de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV). Mocht U reeds vragen hebben of onderwerpen willen agenderen dan is het heel fijn als U deze kort op papier zet en ook weer in brievenbus 16 deponeert. De bestuursleden kunnen dan een efficiënte vergadering voorbereiden.

Alle bewoners zijn van harte welkom  om de ALV bij te wonen, echter, alleen de leden hebben stemrecht tijdens de vergadering.  Alle inkomsten die wij binnen krijgen door zaalverhuur, koffie, thee en dergelijke vloeien terug naar de Huurdersvereniging. Deze inkomsten stellen ons in staat om gezellige avonden te organiseren en de benodigde koffie , thee etc. weer in te kopen.

 

Wat doet een Huurdersvereniging?

De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurders’ (kortweg Overlegwet of WOHV), die bestaat sinds 1 december 1998.  In de Woningwet 2015 staan een aantal nieuwe rechten, die uitsluitend gelden voor huurdersorganisaties in de corporatiesector.

Overlegwet

Volgens de Overlegwet hebben huurdersorganisaties (en bewonerscommissies) rechten en bevoegdheden bij tal van onderwerpen. De huurdersorganisaties van individuele complexen hebben wel wat beperktere rechten dan de overkoepelende Huurders Alliantie Mooiland.

  • recht op informatie
  • recht op het uitbrengen van (schriftelijk) advies
  • instemmingsrecht

Welk recht in welke situatie geldt hangt af van het onderwerp. Daarnaast hebben huurdersorganisaties ook recht op (financiële) ondersteuning om hun werk te kunnen doen.

Naast rechten zijn er volgens de Overlegwet ook een aantal plichten.

  • Een huurdersorganisatie moet een rechtspersoon zijn (vereniging of stichting)
  • Het bestuur van een huurdersorganisatie moet worden gekozen of aangewezen door de achterban
  • De organisatie moet representatief zijn. Dit betekent dat ze moet kunnen aantonen namens de huurders te spreken. De organisatie betrekt de huurders bij haar standpuntbepaling, ze schrijft minstens eenmaal per jaar een vergadering uit voor de huurders en ze geeft alle huurders in woningen die ze vertegenwoordigt, de kans om zich bij haar aan te sluiten.

 

Schoonmaakrooster

Op het moment van schrijven was het definitieve schoonmaakrooster voor Hoog Heelsum nog niet bekend. Zodra dit duidelijk is zullen wij dit ook aan U allen communiceren. . In ieder geval wordt er wekelijks schoongemaakt.

Recreatie

Met uw bijdrage hoopt de recreatie commissie na de zomerstop nog een flink aantal gezellige avonden te organiseren.  Ook kijken we of we (met een bescheiden bijdrage van U allen) deze zomer een Zomer BBQ kunnen organiseren.

Zoals U wellicht gezien heeft is het biljartlaken vervangen. Het nieuwe laken is synthetisch en hoeft niet verwarmd te worden wat weer scheelt in de kosten voor de verwarming van de gezamenlijke ruimtes.

Website

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een nieuwe website voor hoogheelsum.nl zodra de site klaar is zullen we dat ook even laten weten via de informatieborden in de publieke ruimtes

 

Met vriendelijke groet,
Ron Pluylaar, secretaris