Agenda ALV Huurdersvereniging Hoog Heelsum

Woensdag 29 Juni aanstaande om 19.30 uur in de recreatiezaal.

  1. Voorstellen Huurdersvereniging
  2. Uitleg over de rolverdeling Mooiland en Huurdersvereniging.
  3. Introductie nieuwe website hoogheelsum.nl
  4. Ingekomen brief Arjan en Els Wormann
  5. Ingekomen brief Ger Roffel-Wassenaar
  6. Ingekomen brief Els Janssen
  7. 2 Kascommissie leden gevraagd voor de controle eind van het boekjaar.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Wij hopen U allen te mogen ontvangen.
Ron Pluylaar
Ank Aukema
Meta Veenhof