Verwarming, elektriciteit en uw woning.

Beste Bewoners,

Zoals U ongetwijfeld heeft meegekregen zijn de prijzen van Gas (verwarming, water) en Elektriciteit ontzettend hard gestegen in het afgelopen half jaar. Wat betekent dat voor onze energiekosten?

Verwarming

U betaalt maandelijks een voorschot bedrag  via de servicekosten aan Mooiland voor het privé warmte en de algemene verbruik (gangen, recreatiezaal enzovoort)voor de warmte. De uiteindelijke kosten worden jaarlijks met u verrekend in de eindafrekening.

Uw individuele warmteverbruik wordt bijgehouden door de metertjes op uw radiatoren en deze gegevens worden verwerkt door Ista. De kosten voor de gemeenschappelijke ruimtes staan ook op uw afrekening van Ista. Deze partij is niet de energieleverancier maar enkel de verwerker van de gegevens en zorgt voor het opmaken van de nota’s voor een groot aantal verhuurders: https://www.ista.com/nl.

Mooiland heeft een langlopend contract afgesloten met Greenchoice voor de levering van Gas voor haar complexen. Dat betekent dat wij vooralsnog gevrijwaard blijven van grote prijsstijgingen. Het contract loopt tot 31 December 2024.

Elektra

Voor de gemeenschappelijke ruimtes heeft Mooiland voor de levering van elektra ook een meerjaren contract afgesloten met GreenChoice.  Ook hier blijven de kosten voor ons ongeveer op hetzelfde niveau. Uiteraard wel afhankelijk van het verbruik.

Daarnaast bent U zelf verantwoordelijk voor uw contract met een leverancier van Elektriciteit voor uw eigen woning. Mooiland heeft hier geen enkele bemoeienis mee. Het kan zijn dat U vooralsnog een bestaand contract heeft dat nog een tijdje doorloopt. Maar het kan ook zijn dat U voor de elektriciteit al geconfronteerd bent met hogere voorschotbedragen. Het is aan te raden om even op te zoeken wie uw leverancier van stroom is en tot wanneer het huidige contract loopt.

Elektriciteit in uw eigen woning regelt U dus zelf.

 

Water
Ook hier geldt weer een verdeling voor privé gebruik en voor de gemeenschappelijke ruimtes (recreatiezaal, toiletten, schoonmaak)

Voor dit gebruik zit er een voorschot in de servicekosten. U betaalt voor de afname van water, maar ook voor het verwarmen van het water ( douchen enzovoort) Deze kosten privé en algemeen vindt u terug in de afrekening van Ista.

 

Vanuit de regering is de oproep gekomen om waar mogelijk zuinig om te gaan met Gas en Elektra.  De oorlog in Oekraïne dwingt ons tot een veel snellere energie transitie en daarbij helpt het als wij allen minder verbruiken.

Wij gaan dan ook deze herfst/winter de galerijen in de ingang van het complex niet verwarmen.
De radiatoren blijven in de vorststand staan.
  Mocht het alsnog een extreem koude winter worden (Elfstedentocht!) dan kunnen we dit uiteraard aanpassen.

Alle verlichting binnen het complex bestaat sinds de recente vervanging uit zeer zuinige LED lampen.

Wat kunt U zelf doen?

Uw warmteverbruik kunt U actief bijhouden door een account aan te maken bij Ista in het webportaal voor bewoners: https://mijn.ista.nl/
Op het moment van schrijven kampt Ista met de nasleep van een cyberaanval en is het niet mogelijk een account aan te maken of in te loggen, men hoopt de functionaliteit zo spoedig mogelijk te herstellen. Wie een account heeft kan hier het verbruik per radiator en het verbruik van warm en koud water zien en dit vergelijken met bijvoorbeeld het voorgaande jaar.

Ook zijn er in alle appartementen metertjes op alle radiatoren waarop u het verbruik kunt aflezen. In de meterkast vindt u meters van de koud waterleiding en op de warmwaterleiding ook deze kunt u aflezen.

Uw elektriciteit leverancier beschikt veelal ook over een portaal (of wellicht een App) om inzicht te bieden in uw verbruik. Raadpleeg hiervoor uw leverancier.

Daarnaast kunt U zelf enkele aanvullende maatregelen nemen zoals:

-Het plaatsen van radiatorfolie
-Gloei en Halogeen lampen vervangen door LED lampen
-Korter douchen en/of minder heet douchen
De website van Milieu Centraal geeft een overzicht van energiebesparende acties:
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/

Ook kunt u bij de Gemeente Renkum een energietoeslag van 1.300,00 euro voor 2022 aanvragen als uw inkomen onder de 1.455,67 netto per maand is en u gepensioneerd en alleenstaand bent. Dit dient u voor 1 november aanstaande aan te vragen. Voor niet gepensioneerden en gehuwden, samenwonenden gelden er andere inkomens grenzen.

 

Naar de toekomst toe

Woningcorporaties mogen vanaf 2030 geen woningen meer verhuren met een Energielabel E, F of G
De Woningcorporaties zijn dan ook druk bezig om hun woningvoorraad te verduurzamen zodat alle woningen tenminste over Energielabel B beschikken.

Hoog Heelsum beschikt sinds de verbouwing van 2017/2018 over Energielabel A.  Vanaf medio zomer 2023 zijn verhuurders verplicht het label te corresponderen in een landelijke database inclusief de beschrijving van de genomen maatregelen waarmee dit label behaald is.  Deze is dan te raadplegen via mijnoverheid.nl

Omdat Hoog Heelsum onlangs gerenoveerd is  zal Mooiland nu niet verder willen installeren in maatregelen die het energieverbruik verminderen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Wij beschikken echter wel over een dak waar een flinke hoeveelheid panelen op geïnstalleerd kunnen worden.  De Huurdersvereniging blijft in gesprek met Mooiland en blijft onderzoeken of en hoe en op welke termijn er verdere duurzame verbeteringen gedaan kunnen worden.

 

Met vriendelijke groet
Namens de Huurdersvereniging, Ron Pluylaar